IATUL: Nader Naghshineh/Tahereh Oloumi

By | 25 de Maio de 2006

Notas:

Iconic memory
Working memory
Long term memory

Ware 2000
Youfik & Sheridan 1996